График за провеждане на изпити - УСФО

График за провеждане на изпити  на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2017/2018 г.