1 декември превенция на СПИН

В СУ "Иван Вазов" отново е ден за превенция на СПИН. Учениците се запознаха със същността на болестта и необходимостта от повишено внимание към последиците. Най-важното обаче си остана разбирането, че заразените имат нужда от подкрепа, а не от етикиране!