Световен ден на книгата

23 април СВЕТОВЕН ден на КНИГАТА!