Ден на ученическото самоуправление : )

На 09. май 2022 година се проведе традиционното заместване на учители, длъжностни лица и непедагогически персонал в СУ „Иван Вазов“. В събитието участваха ученици от първи до 12 клас. Разнообразието от дейности даде по-широк кръгозор на детската фантазия, а възможността за кариерно ориентиране на повечето от тях разкри нови хоризонти за бъдещето им.

                                                                                                                       галерия "Самоуправление 2022"