Коледна ваканция за учебната 2022/2023 година

Коледна  ваканция за учебната 2022/2023  година  за учениците от І - ХІI клас – от 24.12.22г. до 02.01.2023г. включително.

Учебният процес се възстановява на 03.01.2023г./ вторник / по   утвърдените учебен  график и седмично разписание.