Конкурс “ПРАЗНИКЪТ на БУКВИТЕ “

ПЪРВА награда в конкурс “ПРАЗНИКЪТ на БУКВИТЕ “
с ПРИЛОЖНО изкуство за ТАЛАНТЛИВАТА БОЖИДАРА
от 11 клас!