Бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Двадесет и третото издание на информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посветено на Първи юни – ден на детето. В бюлетина са представени основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на техния живот.