Концерт на Torino&Pashata, Marianoff и Иван Тошев

На 28.05.2024г. ученици от СУ "Иван Вазов" присъстваха на концерт на Torino&Pashata, Marianoff и Иван Тошев, организиран от МКБППМН - Нова Загора. Четиримата изпълнители говореха за трудностите, през които са минали, за да достигнат своя успех. Мотивираха учениците да не се отказват от мечтите си и да не се страхуват да излязат от зоната на комфорта си. Ако някой ги демотивира, да превърнат това в своя сила. Наставляваха младите да не се поддават на изкушенията - наркотици,  алкохол, хазарт. Тези пороци ще им съсипят мечтите и всичко постигнато ще рухне. Поучаваха ги да имат вътрешни закони, които да спазват, да уважават своите родители и всеки човек.