За малките стъпки

За малките стъпки, ...за трудният път...за КОЛЕГИТЕ, които бият ЗАЕДНО звънеца и достигат до сърцето на всяко дете!!!
„Алиса в страната на чудесата“ от Луис Карол
– Не тъжи – каза Алиса – Рано или късно всичко ще стане ясно, всичко ще си дойде на мястото и ще се подреди в красива схема като дантела. Ще се изясни, за какво е било нужно всичко, защото всичко ще се окаже правилно.
– Да, така и ще бъде. Но понякога човек има нужда от малко помощ в този процес, а не просто да чака – отвърна котаракът – необходимо е да знаеш и чувстваш, как е правилно, иначе има вероятност да не проумееш, когато всичко си дойде на мястото.
– Или можеш да развалиш всичко като прибързаш или изпуснеш момента. – добави момичето.
– Необходимо е да се действа, когато удари звънеца. След първата стъпка ще стане по-лесно, а пътят – по-ясен. Глупаво е да биеш звънеца сам, но още по-глупаво е да не го чуеш – каза котарака и изчезна, оставяйки само сива раирана опашка след себе си.
BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода от 01.07.2023 – 31.12.2023 г.
Дейност 1 : Допълнително обучение по български език в предучилищното образование - 2 групи за допълнително обучение по БЕЛ/ 10 деца /, 30 часа
Дейност 3: Интензивна работа с родители /включени общо 10 родители/
Теми:
12.10.2023г. Драматизация на приказката „Дядо ряпа вади”
26.10.2023г. „ Ден на будителите“;
03..11.2023г. „Есен и плодородие”
08.11.2023г. „ Детската градина и социализацията на децата”