Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Илюстрована книжка за оцветяване с образователно съдържание  (специално за Деня на детето), подходяща както за най-малките в детските градини, така и за по-големите деца. Основната цел е да се превърне в помагало, служещо като урок по безопасност на движението. С интересни за оцветяване рисунки са пресъздадени разнообразни ситуации, в които децата могат да попаднат на пътя. По този начин, чрез разглеждане и оцветяване на картинките, най-малките участници в движението ще учат да играят далеч от пътя и никога да не изскачат на платното, да се оглеждат, когато пресичат, без значение дали е на пешеходна пътека, или светофар. Книжката е съобразена и с други ситуации, които са заложени в учебната програма, например безопасното управление на велосипеди и тротинетки далеч от движещите се превозни средства. Не на последно място се акцентира и върху поставянето на колани и сигурното и безопасно пътуване в детско столче. Надяваме се, че с помощта на учителите и родителите децата ще учат чрез преживяване, по интересен и увлекателен за тях начин.

Образователно видео, което да насочи вниманието на родителите върху личния пример и как да учат децата да пресичат безопасно – достъпно на страницата на ДАБДП, в социалните мрежи и на https://www.youtube.com/watch? v=-MiywWMHXcY. Посланията са: пешеходната пътека е мястото за пресичане, но то не е безопасно, защото децата и всички пешеходци са уязвими участници в движението; от ранна възраст най-малките трябва да знаят и помнят, че винаги преди да пресекат, трябва да спрат и внимателно да огледат пътнотранспортната обстановка; важно е да бъде направен зрителен контакт с водача на превозното средство, да се уверят, че ги е видял и да изчакат да спре; 

Информационен бюлетин на ДАБДП, посветен на децата

и

още много други полезни съвети

акцентиране на БДП по време на провеждане на други панирани събития по места, които предполагат масово участие на обществеността, особено при възможност за привличане на детска аудитория и включване на тема за БДП за деца;

  • координация на областните администрации и общините с териториалните структури на МВР, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, БЧК и др. за провеждане на съвместни инициативи;
  • популяризиране на темата сред служителите на администрациите в контекста на приетите мерки за опазване на работещите при взаимодействието им с пътнотранспортната система;
  • отбелязване на празника и популяризиране на БДП на интернет страниците на администрациите и социалните медии, като предлагаме поместване на следното послание: 

„Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти. Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива. Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП. Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани. Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение. Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ. Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример. Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение. Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство! ………………………. (името на организацията) и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!“