Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към Iсрок - 2023/2024 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 6
I 2
II 1
III 1
IV 4
Vа 5
Vб 4
VIа няма свободни места
VIб 1
VIIа няма свободни места
VIIб 3
VIII 1
1
Х 1
ХI 4
ХII 13