Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I срок - 2019/2020 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 5
Iа  8
Iб 7
IIа 9
IIб 7
III 2
IV 5
Vа няма свободни места
Vб няма свободни места
VIа няма свободни места
VIб няма свободни места
VIIа 3
VIIб 3
VIII няма свободни места
6
Х 7
ХI 6