Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I срок - 2018/2019 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група няма свободни места
Iа  8
Iб 4
IIа 10
IIб 10
III 3
IVа 4
IVб 3
Vа 2
Vб 2
VIа 2
VIб 5
VIIа 5
VIIб 4
VIII 1
9
Х 5
ХII 19