Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I срок - 2021/2022 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 6
Iа 10
Iб 9
II 9
IIIа 8
IIIб 10
IV 8
Vа 2
Vб 3
VIа 3
VIб няма свободни места
VIIа 5
VIIб няма свободни места
VIII няма свободни места
3
Х 6
ХI 11
ХII 12