История

СУ”Иван Вазов” било осветено през 1881г., а през септември същата година започнали учебните занятия в него. То имало 8 класни стаи. Парите за строежа били взети от градската каса. Това станало през кметуването на П. Карешев, който бил едновременно и председател на Новозагорското гимнастическо стрелческо дружество. Строители са дядо Кольо и уста Митьо. Понеже сумата, с която била построена прогимназията, се събрала от града и околията станало дума какво име да се даде на училището. Решено било да се нарече околийско училище, защото учителят Георги П.Русейски написал на източната страна на сградата „Ново-Загорско околийско III-класно училище”. След време, по настояване на някои граждани, този надпис е бил заличен и вместо него поставен друг – „Ново-Загорско градско училище 11.май.1881г.” С течение на времето тази сграда била обсебена от Новозагорската градска община, която до 1928г. я използва.

Из „Принос към историята на гр.Стара Загора”
от Д.Илков 1908г.