Да опазим планетата Земя!

22 април - ДЕН НА ЗЕМЯТА

                                                                                                  4 клас при СУ,,Иван Вазов "