Викторина, посветена на живота и делото на Апостола!

Учениците от VII,,а" и VII,,б" клас в час по БЕЛ-ИУЧ с г-жа Радостина Тончева участваха във викторина, посветена на живота и делото на Апостола! Изготвиха презентация. Обогатиха знанията си за духовното израстване на Васил Левски. Слушаха любими, автентични песни на Дякон Игнатий.