#ReadWithEurope

Паулин Сара Джо Мойс или Джоджо Мойс е авторката на романа "Аз преди теб".
С биографията й и с поучителната история за важните неща в живота учениците от 7"б" и 11 клас запозна г-жа Веска Вълчева-секретар ма МКБППМН/ местната комисия за борба с противообществените прояви/,гр.Нова Загора.
Тя акцентира на поуката от романа- да се възпитават добри, положителни хора.