EURES

Урок по гражданско образование на 05.04.2023! Представяне на EURES- европейска мрежа за сътрудничество на службите по заетостта. Г- жа Арабаджиева и г- жа Дечева провокираха интереса на учениците с правното образование и видовете юридически професии. Благодарим на Бюрото по труда!