Гост от РДПБЗН – Сливен в Часа на класа

   

Четвъртокласниците обогатиха своите знания за видовете пожари. Инж. Петър Минков ги запозна с причините, които предизвикват бедствието. Учениците споделиха как може да предпазим гората от огнената стихия. Разказаха за случаи на битови пожари.
Седмокласниците получиха практически насоки как да реагират по време на наводнение и земетресение.