Вазовци честват МЕЖДУНАРОДНИЯ ден на ЗЕМЯТА

Вазовци честват МЕЖДУНАРОДНИЯ ден на ЗЕМЯТА
ХАЙДЕ с НАС!
Международен ден на Земята с 6"а" и 11-и клас:
-лекция за възникване и същност на празника;
-да изгасим осветление, което не използваме;
-да използваме платнени и еко торбички;
-да изхвърляме отпадъците разделно;
-да пазим чисто...
Денят на Земята – 22 април, е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.
Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада.
Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г.
През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен.
България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.