"Денят на Английският език" - "English language day"

Днес, 23 април, с учениците от СУ "Иван Вазов", отбелязваме "Денят на Английският език" - "English language day"