Регионално състезание на Учебните компании в град София.Нашето търговско изложение.