Спортен празник 3 и 4клас. Много напрегната надпревара - 2022/2023г.