Обществен съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора - документи

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

1.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 27 декември 2016 г. от 18.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“

2.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 10 януари 2017 г. от 17.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“

3.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 15 март 2017 г. от 18.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“

4.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 08 юни 2017 г. от 18.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“

5.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на петото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 15 август 2017 г. от 17.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“

6.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шестото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 08 септември 2017 г. от 18.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“

7.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 10 януари 2018 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

8.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 15 март 2018 г. от 18. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

9. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 11 май 2018 г. от 17. 30 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

10. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 09 януари 2019 г. от 17. 30 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

11. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 20 март 2019 г. от 17. 30 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

12. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 10 април 2019 г. от 17. 30 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

13. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 04 юли 2019 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

14. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 12 септември 2019 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

15. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 09 януари 2020 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

16. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 23  януари  2020 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

17. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 12 март  2020 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

18. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 24 юни  2020 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

19. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 09.юли  2020 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

20. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 22.октовмри  2020 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

21. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 20.ноември  2020 г. от 12. 30 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

22. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 07.януари  2021 г. от 17. 30 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

23. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 18.януари  2021 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

24. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 15.март  2021 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

25. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 29.юни  2021 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

26. В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 09.юли  2021 г. от 17. 00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“ 

Файл: 
Прикачен файлРазмер
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата186.17 KB
Протокол във връзка с правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети516.93 KB
Поименен състав на Обществения съвет1.86 MB
Правилник за дейността на Обществения съвет към СУ " Иван Вазов"1.76 MB
Отчет за дейността на обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора957.27 KB
Протокол №1 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора749.97 KB
Протокол №2 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора878.04 KB
Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора757.3 KB
Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора578.29 KB
Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора468.05 KB
Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора880.66 KB
Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора654.16 KB
Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора2.39 MB
Протокол №1 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1.44 MB
Протокол №2 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1.35 MB
Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора839.62 KB
Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора2.45 MB
Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора987.1 KB
Протокол №2 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1.29 MB
Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора444.49 KB
Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1.36 MB
Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1 MB
Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора589.45 KB
Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора735.63 KB
Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1.15 MB
Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора1.02 MB
Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора380.91 KB
Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора483.87 KB
Протокол № 7 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора941.3 KB
Протокол № 8 от заседание на Обществения съвет към СУ "Иван Вазов" Нова Загора749.3 KB