Обществен съвет

  •  

    СЪОБЩЕНИЯ

     

    1.  В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 27 декември 2016 г. от 18.00 часа в кабинета по училищна медиация на СУ“ Иван Вазов“