Учители

УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Минка Стоянова Коджабашева - Славова
- Директор 
  Станимира Славова Пенева
-
Заместник директор, учебна дейност
Радостина Динева Тончева
- Български език и литература
  Светла Живкова Крумова
- Български език и литература
Стела Димитрова Стоянова
- Български език и литература и Руски език
  Петрана Ганчева Станчева
- Математика и Информационни технологии
Радмила Любенова Стефанова
- Математика и Информационни технологии
  Светлана Иванова Желева-Кръстева
- Математика и Информационни технологии
Иван Миланов Петров
- География и икономика
  Румяна Русева Новакова
- История и цивилизация
Велимира Ивайлова Драгнева
- Физика и астрономия, Химия, Биология
  Маруся Динева Петрова
- Музика
Ирена Динкова Стефанова
- Английски език   
  Таня Недева Илиева
- Английски език
Мая Недева Желязкова
- Физическо възпитание и спорт
  Мирослав Стефанов Мирчев
- Физическо възпитание и спорт
Даниела Асенова Тонева
- Ръководител направление ИКТ
  Диана Станчева Христова
- Френски език - външен лектор

Кръстина Иванова Найденова
- Счетоводство и бизнес анализ, Лични финанси

   

 

УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Величка Георгиева Едрецова
- Учебни предмети в начален етап
  Мария Иванова Христова
- Учебни предмети в начален етап
Васил Петков Костадинов
- Учебни предмети в начален етап
  Данка Иванова Георгиева
- Учебни предмети в начален етап
Мариела Димитрова Денева
- Дейности в  ПГ/ДГ
   

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Даниела Иванова Георгиева
-  Ресурсен учител 

 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

УЧЕБНИЯ ДЕН

 

Златина Атанасова Цакинска
- Учител ЦДО                            
     Цвета Иванова Бънова
- Учител ЦДО                                
Минка Йорданова Лазарова
- Учител ЦДО
   

 

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

 Светла Христова Василева
- Психолог