Група за целодневна организация - ученици от 3 а клас