Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към Iсрок - 2022/2023 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 7
I 6
IIа 11
IIб 12
III 7
IV 2
Vа 2
Vб 1
VIа 1
VIб 4
VIIа 1
VIIб 1
VIII 1
1
Х 4
ХI 7
ХII 17