За 22. 09. - Европейският ден без автомобили- по детски - 2022/2023

Животът без автомобили е възможен и приятен. Природната среда , градските паркове и градини са тихи, приятни и по- защитени от вредните газове на автомобилите. Учениците избраха да поговорим и играем на едно от любимите им кътчета - централната градска градина. В разговора за идеята  и смисълът на този ден обсъдихме как в различни градове малки и големи го отбелязват с инициативи.  Водещата цел беше  формиране на  екологосъобразно мислене, начин на транспорт с по- безвредни средства и намаляване на трафика чрез ползване на градски транспорт в големите градове.  Имаше дискусия, въпроси и наблюдение. Практическите игри и занимания допълниха убеждението, че без шум и дим детските игри , разходки и спорт са полезни и здравословни. Изводът след игрите: За да имаме качествен живот и здраве - повече грижи и разум . Децата почистиха и малка част от избраното си място от градината. 

                                                                                                                                          З. Цакинска

 

   ЦДО /3- 4 КЛАС/